Библиографиялық шолу: «Экологияның, табиғи ресурстарды пайдаланудың және техногендік ластанудың өзекті мәселелері»