«Истоки» клубының отырысы. «Қаңтар мозаикасы» қаңтардағы поэтикалық кездесу