Жарияланымдар

1. Баешова М. К юбилею любимой газеты: [О книжной выставке посвящ. 90 летию газеты «Сарыарқа самалы»] // Обозрение недели. – 2019. – 8 февраля.

2. Байжанова Б. Модельные сельские библиотеки как фактор стабильности в обществе//Кітапханатану.Библиография.Кітаптану=Библиотековедение.Библиография.Книговедение. – 2012. – Вып.25. – С. 10 – 19

3. Байжанова Б.Б., Жилкибекова А.А. Современная библиотека для современного читателя // Вестник БАЕ. – 2015. - №2. – С.60-63

4. Белова А. Верность своему народу [о Героях Советского Союза, уроженцах Павлодарской области] // Регион kz. – 2015 . – 8 мая. – С. 2

5. Букашева Б. Елін сүйген, елі сүйген Елбасы" кітап көрмесі: (С.Торайғыров атындағы облыстық кітапханада ҚР Тұңғыш Президент күніне орай кітап көрмесі ашылды). // Ертіс дидары. – 2017. - 28 қараша. - 5 б.

6. Букашева Б. Аймақ өмірінің айнасы: [Биыл облыстық "Сарыарқа самалы" газетіне 90 жыл толып отыр. Өнірімізге кеңінен танылған басылымының мерейтойына орай 7 ақпан күні С.Торайғыров атындағы облыстық кітапханада "Аймақ өмірінің айнасы" атты кітап көрмесі ашылды] // Сарыарқа самалы. – 2019. - 9 ақпан. - 12 б.

7. Букашева Б. Еңбектері ерен: (С.Торайғыров атындағы облыстық кітапханада Павлодар облысының 80 жылдығына орай "Павлодар Ертіс өңірінің шежіресі" атты кітап пен мұрағат көрмесінің тұсаукесері өтті). // Ардагер-Ветеран. – 2018. - 25 қаңтар. - 5 б.

8. Букашева Б. Жастар поэзиясы жаңа белесте: (С.Торайғыров атындағы облыстық кітапхана жанындағы "Өркен" жас ақындар клубы "Жыр-жауһар" жас ақындар клубы мүшелерімен онлайн кездесу өткізді). // Ертіс дидары. – 2016. - 28 сәуір. - 12 б.

9. Буланбаева Г. Дорогие автографы: [О коллекции книг с автографами областной библиотеки] // Обозрение недели. – 2019. – 19 июля.

10. Гончарова М. В дар от читателей: [о фонде редкой книги в павлодарской областной библиотеки им. С.Торайгырова] // Новое время. – 2015. – 3 декабря. – С. 8

11. Гончарова М.Л. Сохранить и передать: Наследие // Кітап&Кітапхана-Книга&Библиотека-Book&Library. – 2018. - №03(7). - С. 50 - 51

12. Ельников П.С., Ельмуратова Б.Ж. Теория контент-анализа для исторических исследований / Кітапхана – тарихи білім орталығы: халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары = Библиотека как центр исторических знаний: материалы международной научно-практической конференции. – Павлодар, ПМПУ, 2019. – С. 16 – 22

13. Жақсылықова Ж. Айманов апталығы // Сарыарқа самалы – 2014. – 8 наурыз. – 5 б.

14. Жанғазинова С. Ақын және азамат: (Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, "Ақбеттау" тарихи-танымдық, әдеби-көркем журналының бас редакторы С.Байбоснов биыл 60 жасқа толды) // Сарыарқа самалы. – 2018. - 22 наурыз. - 4 б.

15. Жангазинова С. Ерекше дарын иесі: [Қазақтың аса көрнекті ақыны, сатирик, публицист, Алаш қайраткері, жерлесіміз Сәбит Дөнентаевтың туғанына биыл 125 жыл толды] // Сарыарқа самалы. – 2019. – 23 мамыр. – 6 б.

16. Жиенбаева М. Библиотеки Павлодарской области на пути к информационному обществу // Кітапхана әлемі - Мир библиотеки. – 2007. - №2. – С. 12 -13

17. Жиенбаева М. Новые технологии - новые перспективы // Кітап патшалығы. - 2011. - №2. - С.34-38

18. Жиенбаева М. Программа «Ауыл кітапханасы» - инновационный этап развития библиотек Павлодарской области // Молодые в библиотечно деле . – 2008. - №2 – 3. – С.45 – 53

19. Жиенбаева М. Региональная библиотечная политика: от программы «Ауыл кітапханасы» к открытой электронной библиотеке «Павлодарское Прииртышье» // Кітапханатану. Библиография.Кітаптану = Библиотековедение.Библиография. Книговедение. – 2006. – С.81-85

20. Жиенбаева М. Село – наше будущее // Кiтапхана . - 2004.- № 5/6. – С.10-12

21. Жиенбаева М.А. Программа Ауыл кiтапханасы - инновационный этап развития библиотек Павлодарской области /М.А.Жиенбаева //Библиотеки Казахстана в информационном обществе.- Астана, 2007.- С.49-55.- (Реформы на селе в годы поддержки аула (2003-2005гг.)

22. Жилкибекова А. Любовь и призвание – библиотека // Библиография. – 2011. - №4. - С. 108-109

23. Жилкибекова А. Мы помним вас, герои - земляки // Кітап патшалығы. – 2010.- №2. - С.84-85

24. Жилкибекова А. Мырзағалиева А. Сізге қандай кітапхана керек?: (С.Торайғыров атындағы облыстық ғылыми кітапхана ірі аймақтық ақпарат, білім беру және мәдениет орталығы ретінде өзінің пайдаланушылары арасында тоқсан сайын әлеуметтік – 2019. – 29 маусым. – б. зерттеулер жүргізеді) // Сарыарқа самалы

25. Жилкибекова А.А. "Болашаққа бағдар: Рухани жанғыру" и "Семь граней великой степи". Библиотеки Павлодарской области в свете реализации программных статей лидера нации Н. Назарбаева: Палитра библиотечной жизни // Кітап&Кітапхана-Книга&Библиотека-Book&Library. – 2019 - №1(9). - С. 46 - 48

26. Жилкибекова А.А. Коворкинг-центры при библиотеках Павлодарской области: Современные библиотеки. Инновации // Кітап&КітапханаКнига&Библиотека-Book&Library. – 2019 - №03(11). - С. 56 – 58

27. Жилкибекова А.А. Лидер, избранный народом // Новое время. – 2015. – 3 декабря. – С. 2

28. Жилкибекова А.А. Нет границ для праздника Победы [О приграничном сотрудничестве библиотек Павлодарской области и России] // Современная библиотека.− 2016. − №І2. – С.90. − 92

29. Жилкибекова А.А. Роль библиотек Павлодарской области в модернизации общественного сознания в рамках реализации программы "Рухани жаңғыру»: современная библиотека. Инновации // Кітап&Кітапхана-Книга&Библиотека-Book&Library. – 2018. - №03(7). - С. 13 – 16

30. Иванова Г. Детская библиотека сегодня (традиции и новации в работе детских библиотек Павлодарской области) // Кітапхана әлемі-Мир библиотеки.- 2006. - № 1. – С.25-26

31. Иванова Г. Интернет-проекты Павлодарской областной библиотеки им. С. Торайгырова // Кітапхана әлем = Мир библиотеки. – 2011. - №4.- С.18-20

32. Иванова Г. Космическая графика в книжном интерьере // Библиотечная газета. – 2003. - №13. – С.4

33. Иванова Г. Литературная карта Прииртышья // Кітап патшалығы. - 2012. - №1.- С.36-39

34. Иванова Г. Настоящее и будущее областной библиотеки им. С. Торайгырова: опыт работы и приоритеты развития новых инновационных технологий // Кітапхана әлемі - Мир библиотеки. – 2007. - №3. – С. 34 -36

35. Иванова Г. Павлодарское Прииртышье: будущее за инновациями // Кітап патшалығы. – 2009.- №1. – С.64 -66

36. Иванова Г. Реклама в библиотеке // Кітапхана әлемі = Мир библиотеки. – 2003. - №1. – С.22-23

37. Иванова Г. Формула успеха // Кітапхана әлемі-Мир библиотеки. - 2006. - №2. – С.18 –1 9

38. Иванова Г. Художественная галерея в библиотеке // Кітапхана әлемі = Мир библиотеки. – 2003. – №3. – С.32-33

39. Иванова Г., Байжанова Б. Впереди ещё много вершин... // Кітап патшалығы. - 2013. - №1 - 2 . – С. 49 - 53

40. Иванова Г.Е. Внедрение RFID – технологий в Павлодарской областной библиотеке им. С.Торайгырова // Н.Қ. Дәулетовның ғылыми-ұйымдастырушылық қызметі және Қазақстанның кітапхана ісінің қазіргі заманғы даму бағттары республикалық ғылыми-практикалық конференция Алматы, 13 мамыр 2016 ж. = Республиканская научно-практическая конференция «Научно-организационная деятельность Н.К. Даулетовой и современные тенденции развития библиотечного дела Казахстана». Алматы, 13 мая 2016 г. – Алматы, НБ РК, 2016. – С.97 - 100

41. Исакаева М. «Ғасыр жыры – Қыз Жібек» жыр кеші // Ертіс дидары. – 2014. – 26 тамыз. - 16 б.

42. Исакаева М. Ғасырдан аса тарихы бар кітап шаңырағы // Регион kz. – 2016 . – 27 мамыр. – 4 б.

43. Исакаева М. Көне тарих куәсіндей... // Кітап патшалығы. – 2014. - № 2. – 38 – 39 б.

44. Исакаева М. Қаһарман Хайдаров: [Биыл «Даңқ» орденінің толық иегері Бақыт Қайдарұлы Хайдаровтың туғанына – 100 жыл] // Сарыарқа самалы. – 2019. – 23 мамыр. – 18 б.

45. Исакаева М. Өңіріміздің бас газеті: [Биыл аймағымыздың бас басылымы облыстық «Сарыарқа самалы» газетінің жарыққанына 90 жыл болды] // Сарыарқа самалы. – 2019. – 12 қаңтар. – 11 б.

46. Исаканова С. Модель сельской библиотеки:из опыта реализации областной программы «Ауыл Кітапханасы 2004- 2006» // Кітапхана. – 2007. - №3. – С. 39 -44

47. Исаканова С. Ресурсы библиотек для сотрудничества и развития // Кітапхана әлемі-Мир библиотеки. - 2006. - №1. – С.8 – 9

48. Кітапхана ісіне ізденіс пен ұтқырлық қажет": [С.Торайғыров атындағы Павлодар облыстық кітапханасының басшысы Шолпан Шахметовамен сұхбат]. ; Сұхб. Әйгерім Солтан // Naizatas. – 2019. - № 1. - 143 - 147 б.

49. Комкина Т. Каукен Кенжетаев: (К 100-летию со дня рождения) // Регион.kz. – 2016. - 26 февраля. - С. 3

50. Кочеткова А. Звезда Прииртышья": летопись печати: [100 лет исполнилось областной газете "Звезда Прииртышья"] // Звезда Прииртышья. – 2018. - 5 апреля. - С. 5

51. Кочеткова А. Инженер. Ученый. Краевед: [85 лет со дня рождения С.И. Джаксыбаева] // Звезда Прииртышья. – 2019. - 20 апреля. - С. 19

52. Кочеткова А. Под знаменем науки: [80 лет со дня рождения доктора физико-математических наук Т.Х. Шаяхметова] // Ертіс дидары. – 2017. - 28 ноября. - С. 7

53. Куценко Л. Современный пользователь библиотеки в пространстве иноязычного общения // Кітапхана әлемі - Мир библиотеки. – 2007. - №1. – С. 15 -16

54. Онлайн кітапхана - оқырман талабы: [С.Торайғыров атындағы облыстық кітапхана директоры Шолпан Шахметованың айтуынша биылғы жыл облыстық кітапхананың бастамасымен "Ауыл кітапханаларына" арналды. Яғни "Ауылдық кітапхана - әлеуметтік орталық" жобасы аясында қызмет көрсетеді]. / Ф. Бықай // EGEMEN QAZAQSTAN. – 2020. - 24 қаңтар. - 9 б.

55. Таженова М.А. Опыт приграничного сотрудничества библиотек: на примере казахстанско-российского молодежного проекта «ZhaStar» / Кітапхана – тарихи білім орталығы: халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары = Библиотека как центр исторических знаний: материалы международной научно-практической конференции. – Павлодар, ПМПУ, 2019. – С. 199 - 203

56. Химатова Л. Инновации в библиотеке: стимулы и препятствия. (Итоги социологического исследования) // Кiтапхана . – 2005. - №1. – С.25-27

57. Химатова Л. Что всего нужней сельскому читателю (Итоги мониторинга) // Кітапхана әлемі - Мир библиотеки. – 2005. - №3. – С.19-21

58. Шакаримова Д. Он искал в этих женщинах счастья…// Читаем.Учимся. Играем. -1996. – Вып.2.- С. 66-72

59. Шакаримова Д. Целина читательских сердец // Библиотечная газета.- 2003.- 2 октября.- №23-24(47-48). – С.6

60. Шахметова Ш.Б, Омарова Б.М. «Экологический глобус» - «Экология және тағдыр» [о проекте «Экология и жизнь» в областной библиотеке им. С.Торайгырова] // Экологический курьер – 2015. - № 12. – С. 8

61. Шахметова Ш.Б. Библиотеки Павлодарского региона в контексте статьи Елбасы Н. Назарбаева Семь граней великой степи: Современная библиотека. Инновации // Кітап&Кітапхана-Книга&Библиотека-Book&Library. – 2019 - №04(12). - С. 21 - 24

62. Шахметова Ш.Б. Кітапқұмарлар бас // Сарыарқа самалы – 2014. – 6 мамыр. – 16 б.