Әлкей Марғұлан және мәдени мұра

Автордың «Әлкей Марғұлан және мәдени мұра» атты ғылыми-танымдық зерттеу еңбегі Ә.Х. Марғұланның өмірі мен оның қазақ халқының тарихын, мәдениетін зерттеудегі ғылыми еңбектерін, сол еңбектердің мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасын, «Материалдық емес мәдени мұра» тұжырымдамасын және ҚР алғашқы Президенті Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар; рухани жаңғыру» атты бағдарламасын танып-білуге қосатын үлесін көрсетуге арналған. 

Академик Ә. Марғұланның өмір жолы және қазақ халқының әдет- ғұрыптары, салт-дәстүрлері, ауыз әдебиеті, қолданбалы өнері, тарихы, жалпы өнер тарихы, археология, сәулет өнері туралы жазылған құнды да мол этнографиялық, этноархеологиялық мұрасы - қазақ халқының жас ұрпағын ұлттық рухта, отаншылдық сезімде тәрбиелеудің басты құралы.

Бұл еңбек магистранттарға, докторанттарға, жоғары оқу орындарының оқытушыларына, тарихшы-этнографтарға, музей ісі мамандарына және академик Ә.Х. Марғұланның өмірі мен ғылыми шығармашылығына қызығушылық білдіретін барлық оқырман қауымға арналған.