География

Балаларға арналған бұл энциклопедиялық анықтамалық Жердің пайда болуынан бастап, оның геологиясы (ішкі қыртысы) мен жер бедерінің қалыптасу кезеңдерін, ондағы тіршіліктің даму сатыларын қамтыған. Қазіргі дүние табиғатына сипаттамалар берілген. Адамзат өркениетінің кезеңдерін қамти отырып, дүниежүзі елдерінің аймақтар бойынша қалай топтастырылғаны баяндалады.Кітап ұстаздар мен оқушыларға, барша оқырман қауымға арналған.