Интернет-программалау

Оқу құралы «Интернет-программалау», «Интернет қосымшаларын құру», «Деректерді басқару» пәндерінің мазмұнын қамтиды және жоғары оқу орындарының «Ақпараттық жүйелер», «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандықтары бойынша жоғары және кәсіби оқу орындарының студенттеріне арналған. Оқу құралында Web-қосымшалар құруға арналған РНР программалау тілі, MySQL мәліметтер базаларын басқару жүйесі және SQL тілінің негіздері мысалдырымен қарастырылған.