Міржақыптың оралуы: хикаят-сапарнама. Возвращение Миржакипа

1992 жылдың 1-18 қыркүйегі аралығында бұрынғы Торғай облысынан жасақталған арнаулы экспедиция Міржақып Дулатұлының мүрдесін 57 жылдан соң Карель АКСР-інің Сосновец стансасындағы қабірден алып, туған топырағына - Жанкелдин ауданы М.Дулатұлы атындағы қауымдастықтың орталығына қайта жерлеудің басы-қасында болды.

Жазушы-журналист Қайсар Әлім осы айрықша жауапты сапарнамаға республикалық «Егемен Қазақстан» газетінің тапсырмасымен қатысқан еді. Автор тәуелсіз мемлекетіміздің тарихындағы осынау алабөтен оқиғадан көзбен көргендерін, алған эсерлерін М.Дулатүлының өмірімен тығыз сабақтастыра отырып баяндайды.

Кітап танымдық, көркемдік тұрғысынан оқырмандар талғамынан шығары сөзсіз.

В период с 1-го по 18-е сентября 1992 года специальная экспедиция из бывшей Торгайской области выехала на станцию Сосновец Карельской АССР, чтобы через 57 лет вывезти на родину и перезахоронить останки Миржакипа Дулатова.

Писатель-журналист Кайсар Алим принимал участие в этой экспедиции по поручению республиканской газеты «Егемен Қазақстан». В написанной по впечатлениям этой поездки книге автор тесно увязывает повествование о проведенной экспедиции с жизнью и деятельностью самого Миржакипа Дулатова - одного из выдающихся деятелей и пламенных сыновей казахского народа.